Otvorené búdy Radošovce 2013

O t v o r e n é b ú d y R a d o š o v c e 2 0 1 3

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prvý ročník podujatia Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2013 bol prirodzeným vývojom neutíchajúcej túžby členov vinohradníckeho spolku o širšiu prezentáciu vín s ich dlhoročnou tradíciu. V nadväznosti na stúpajúci záujem širokej verejnosti, sa toto rozhodnutie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Dnes sa preto už aj naša malá obec môže pýšiť podujatím, ktorého jadro tvoria vína často svetovej úrovne. Nezáleží na veľkosti produkcie a ani na technológii. Dôležitý je um, vedomosti vinára a Božie požehnanie.

Prvý ročník otvorených búd

Podujatie bolo pre nás veľkou výzvou, nakoľko sme začínali s obmedzenými zdrojmi no vedomí si obrovského potenciálu a krás ktoré radošovské vinohrady ponúkajú. Inšpirovaný vedomosťami a návštevami podobných podujatí v iných obciach, sme sa snažili zokonaliť priebeh podujatia, aby prebiehalo harmonicky a dokonale. Vytvorili sme vinohradnícku mapku, nechali ušiť látkové držiaky na krk, objednali degustačné poháre s našim logom, vytvorili zoznam búd, nachystali tie najkvalitnejšie vína a občerstvenie.

Po vypršaní emócií môžeme zhodnotiť podujatie ako úspešné. Nemali sme síce vysoký počet návštevníkov, avšak ich stúpajúci počet v nasledujúcich rokoch nám dokázal, že sme sa vybrali správnym smerom a v našej práci máme ešte veľké rezervy. Našom motiváciou a snahou do budúcna je teda pokračovať a rozvíjať toto podujatie, vyrábať prírodné a živé vína v súlade s prírodou a pokračovať v odovzdávaní vinárskych vedomostí ďalším pokoleniam.

V nasledujúcej časti Vám prinášame fotogalériu podujatia. Veríme že sa Vám fotky ako aj naše vinohrady páčia a prídete nás navštíviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.