Category: Latest News

Otvorené búdy Radošovce 2018

Srdečne by sme sa chceli poďakovať každému z 452 návštevníkov ktorí nás poctili svojou návštevou a boli súčasťou úžasného podujatia

Otvorené búdy Radošovce 2016

Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2016 dopadol nad naše očakávania vďaka ideálnemu počasiu, výborným vínam a (zatiaľ) nášmu rekordnému

Otvorené búdy Radošovce 2015

Tretí ročník podujatia Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2015 sa opäť vydaril, tešíme sa na vás zase o rok.

Otvorené búdy Radošovce 2014

Druhý ročník podujatia Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2014 sa skutočne vydaril. Optimálny počet návštevníkov a krásne počasie umožnili

Otvorené búdy Radošovce 2013

Prvý ročník podujatia Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2013 bol prirodzeným vývojom neutíchajúcej túžby členov vinohradníckeho spolku o širšiu