Otvorené búdy Radošovce 2018

O t v o r e n é b ú d y R a d o š o v c e 2 0 1 8

Facebook
Twitter
LinkedIn

Srdečne by sme sa chceli poďakovať každému z 452 návštevníkov ktorí nás poctili svojou návštevou a boli súčasťou úžasného podujatia Otvorené búdy Radošovce. Ďakujeme za úžasnú atmosféru, stovky pochvál, podaných rúk, objatí, pozitívneho feedbacku, slov uznania a neuveritelnej atmosféry. Vďaka Vám vieme, že to čo robíme má zmysel a dáva nám to obrovskú motiváciu a silu kráčat KONŠTANTNE VPRED. Urobíme všetko pre to, aby sme naše vína robili stále tak ako nás zaväzuje rodinná tradícia – prírodne, poctivo a zdravo. Ešte raz ĎAKUJEME ! Na podujatí sme prezentovali 13 mladých vín z ročníka 2017. Na svoje si tak prišli milovníci suchých, sladších, bielych i červených vín. Počasie bolo fantastické, atmosféra čarovná, veľa sa spievalo, smialo a debatovalo. Už teraz sa tešíme na ročník 2019 !

Fotogaléria