V i n á r s t v o A l o r a . K o n š t a n t n e v p r e d .

Constenter deinceps

V í n o p r e ľ u d í , k t o r í n e s t r á c a j ú s v e t l o , v i e r u n á d e j , a s ú o d h o d l a n í z v í ť a z i ť .

Víno Alora je moderné slovenské vinárstvo, založené na rodinnej tradícii od roku 1941. Všetko hrozno spracovávame ručne, fľašujeme gravitáciou, v limitovanej produkcii 1500 – 2000 fliaš, bez použitia modernej technológie.

rukopis vinára

Naše vína sú živé

Robíme vína tak, ako im veríme. Bez módnych trendov a technológií. Milujeme novošľachtence, typický odrodový charakter vín a dlhoročný vyzrievací potenciál.

rukopis vinára

Spracované ručne

Všetky naše vína sú robené ručne, v súlade s prírodou a v limitovanej produkcii. 100% slovenské, ze Záhorá

Rukopis vinára

od roku 1941

Naše rodinné vinárstvo je postavené na starých vinohradníckych tradíciách skalického vinohradníckeho rajónu, od roku 1941.

Previous
Next
galéria

T r a d í c i a n á s z a v ä z u j e . . .

Pozrite si našu celú fotogalériu v sekcii BLOG. Prinášame vám momentky z vinárskych podujatí, najmä z Otvorených búd v Radošovciach, ktoré vám každoročne pripravujeme s členmi Vinohradníckeho spolku Radošovce.

Ing. Juraj Kučera
majiteľ vinárstva, zakladateľ Inovačnej & kreatívnej agentúry, autor Kreatívnej Štiavnice, podcastu Fraktály, zanietený cestovateľ a milovník prírody.

najlepší z najmenších

V í n a b e z m ó d n y c h t r e n d o v a t e c h n o l ó g i í