N á š p r í b e h

Aj keď je človek len malý a bezvýznamný tvor,
môže po sebe na tomto svete zanechať krásnu
a farebnú stopu.
Dôležitá je len cesta.
Cesta, po ktorej ide každý z nás.
Cesta Konštantne vpred!
Náš príbeh

t r a d í c i a z a v ä z u j e . . .

Alora Kučera
1941

Lampart

Pradedo Karol Kučera vysádza náš prvý vinohrad a odrodu Lampart v Koválovci. Jedná sa o jeden z najstarších klonov Frankovky modrej, ktorú dodnes pestujeme

1965

Banská Štiavnica

Starý otec Viktor Greč opúšťa svoje rodisko Banky (Banská Štiavnica) a stavia základy vinohradníctva a vinárstva v Radošovciach

1992

Juraj

Narodil sa vnuk Juraj,
nadväzuje na rodinnú tradíciu
a začína ochutnávať prvé víno

2013

Alora

Založili sme značku Alora,
prepojili rodinnú receptúru
výroby vína s moderným dizajnom,
a štartujeme novú etapu vinárstva

2021

EVIRS

Juraj sa stáva členom Európskeho rytierskeho rádu s tradíciou od roku 1333

2022

Consiliarius

Juraj získava 2. stupeň Rytierského šľachtického rádu Consiliarus. Pokračujeme v práci a rukávy máme stále vyhrnuté.

Večnosť

V í n o p r e ľ u d í , k t o r í n a c e s t e z a s v o j i m i s n a m i n e s t r á c a j ú s v e t l o , v i e r u , n á d e j a s ú o d h o d l a n í z v í ť a z i ť .

Robíme vína tak, ako im veríme. Bez módnych trendov a technológií. Milujeme novošľachtence, typický odrodový charakter vín a dlhoročný vyzrievací potenciál. Všetky naše vína sú robené ručne, v súlade s prírodou a v limitovanej produkcii. 100% slovenské,
ze Záhorá.