Za kvalitu a prírodný charakter vín zodpovedá Ing. Juraj Kučera. Bližšie informácie v prípade spolupráce nájdete na pracovnom profile LinkedIn.