Otvorené búdy Radošovce 2016

O t v o r e n é b ú d y R a d o š o v c e 2 0 1 6

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deň otvorených búd v Radošovských vinohradoch 2016 dopadol nad naše očakávania vďaka ideálnemu počasiu, výborným vínam a (zatiaľ) nášmu rekordnému počtu návštevníkov, ktorí dotvárali nádhernú atmosféru a scénerie Radošovských vinohradov. Pre vinárstvo Alora podujatie znamenalo prvé verejné podujatie a čo nás teší viac, sú pozitívne ohlasy všetkých návštevníkov. Ďakujeme!

Vyše 200 návštevníkov

Podujatie sa už tradične konalo v radošovských vinohradoch. Radošovce sú malá obec ležiaca necelých desať kilometrov od okresného mesta Skalica. Medzi znalcami je Skalica veľmi dobre známa svojou históriou, tradíciou v pestovaní viniča a výrobou vína. Rozlohou sa síce Radošovce so Skalicou porovnať nedajú, avšak vinárske srdce má toto malé „mestečko“ rovnako veľké. Práve vďaka húževnatosti a úsiliu miestnych vinárov sa darí vinárske podujatia propagovať, čoho výsledkom je aj každoročne narastajúci počet návštevníkov. Tí vo väčšine prípadov prichádzajú do Radošoviec z okolitých i vzdialenejších obcí. Tento rok vinárstvo Alora prišlo navštíviť vyše 220 návštevníkov.

Aktivity vinárov zastrešuje Vinohradnícky spolok Radošovce, ktorého členovia okrem Otvorených búd každoročne organizujú aj iné vinárske podujatia s dlhodobou históriou. Medzi najvychýrenejšie patrí „Radošovský Hurbánek“  a tradičná veľkonočná Výstava vín. Podujatie sa konalo 11.6.2016 v Radošovských vinohradoch, pričom sa jednalo o štvrtý ročník. Každoročne stúpajúci počet návštevníkov je dôkazom výnimočnosti a potenciálu Radošovských vinohradov. Návštevník si tak mohol vychutnať krásne sobotné popoludnie, spoznať krásy vinohradov a samozrejme ochutnať originálne vína. Podujatiu prialo aj dokonalé počasie, kedy bolo slnko pod oblakom, no napriek tomu teplo a bezvetrie.

Po zakúpení lístka vo vinohradníckej chate bol návštevník s pohárom a mapkou pripravený spoznávať scenérie vinohradov a hľadať otvorené búdy medzi stĺporadiami vinohradov. Okrem výborných vín  priateľskej atmosféry si miestni vinári pripravili pre návštevníkov aj bohaté občerstvenie ako napríklad pagáče, pomazánky, zabíjačkové a domáce špeciality. Tí ktorí nestihli prísť preto nemusia byť smutní, otvorené búdy v Radošovciach sa budú konať aj v roku 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.