2 years ago

Mladé vína ročníka 2019 sú tu ! Sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo dorobiť 16 druhov mladých vín. A to len vďaka Božej pomoci, práci po nociach a väčšine voľného ... See more

« 2 of 2 »